Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Budżet Obywatelski  

język migowywydruk do pliku pdf

 

budzet_obywatelski_logo

GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI 2020

 

Zakończyła się ocena wniosków zgłoszonych do Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2020.  Pozytywnie zweryfikowano 131 projektów, które zostaną skierowane do wrześniowego głosowania.


Wykaz projektów ocenionych pozytywnie w ramach procedury GBO 2020 – przeczytaj


Oceny dokonywane były według kryteriów określonych przez Radę Miasta Gliwice. Pozytywnie zweryfikowano 126 wniosków dzielnicowych (wśród nich są propozycje z wszystkich 21 gliwickich dzielnic), a także 5 wniosków ogólnomiejskich (ten rodzaj zadań pojawił się po raz pierwszy).
Na projekty wyłonione w ramach GBO zaplanowano w sumie 6 216 000 zł (na projekty dzielnicowe 5 816 000 zł, a na projekty ogólnomiejskie 400 000 zł). Łączny szacunkowy koszt realizacji wszystkich projektów zweryfikowanych pozytywnie wynosi 12 104 700 zł. Które z nich zostaną zrealizowane? O tym zadecydują mieszkańcy w głosowaniu zaplanowanym w terminie od 2 do 23 września. Lista projektów, które pojawią się na formularzach do głosowania, zostanie opublikowana do 22 lipca (po etapie odwołań).
 

TYDZIEŃ NA ODWOŁANIA
Każdy mieszkaniec Gliwic, w tym każdy wnioskodawca, może złożyć odwołanie od negatywnego wyniku weryfikacji.


Lista wszystkich złożonych wniosków - przeczytaj


Powyższa lista zawiera informacje o 301 zgłoszonych w tym roku projektach wraz z numerami wniosków, wynikami weryfikacji i uzasadnieniami ocen negatywnych.
Odwołania można składać w terminie od 13 do 19 czerwca br., z uwzględnieniem poniższych reguł:

  • dla projektu dzielnicowego odwołanie może złożyć tylko mieszkaniec dzielnicy, której dotyczy projekt,
  • odwołanie musi zawierać imię, nazwisko i adres zamieszkania wnoszącego,
  • warunkiem rozpatrzenia odwołania jest odniesienie się do uzasadnienia,
  • odwołanie powinno być opatrzone dopiskiem „Gliwicki Budżet Obywatelski – odwołanie” oraz wskazywać numer wniosku, którego dotyczy.

Podpisane odwołania można składać w następujący sposób:

  • w formie papierowej w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 lub filii Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej 31A, w godzinach urzędowania lub listownie na adres Urzędu; o dacie złożenia odwołania decyduje data jego doręczenia przez operatora pocztowego do siedziby Urzędu;
  • w formie elektronicznej wyłącznie za pośrednictwem platformy ePUAP/SEKAP na adres skrzynki Urzędu Miejskiego w Gliwicach: /UMGliwice/SkrytkaESP (odwołanie należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym);
  • za pośrednictwem konsultanta ds. osób niepełnosprawnych w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, w godzinach urzędowania (za okazaniem dokumentu potwierdzającego dane osobowe).

Odwołania zostaną rozpatrzone w terminie 21 dni od daty wpływu.
Wyniki procedury odwoławczej podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach nie później niż w dniu rozpoczęcia głosowania.


Ogólne zasady

Uchwała nr II/26/2018 Rady Miasta Gliwice z 13 grudnia 2018 r. w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego (tekst ujednolicony ze zmianami wynikającymi z uchwały nr III/57/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 7 lutego 2019 r.)

Zarządzenie nr PM-401/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2020

Harmonogram przebiegu procedury GBO w 2019 roku

Kwoty dla dzielnic i liczba głosów umożliwiająca udział dzielnic w tzw. puli dla aktywnych


Przydatne narzędzia

Znajdź osiedle – wyszukiwarka umożliwia Sprawdzenie, na terenie jakiego osiedla znajduje się dana ulica
Znajdź informacje o nieruchomości – w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej można wyszukać informacje o lokalizacji działek będących własnością Miasta Gliwice oraz przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Koszty realizacji przykładowych zadań

Jak złożyć wniosek? - przeczytaj poradnik


LOGO Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego

Więcej informacji o GBO i jego poprzednich edycjach można znaleźć na stronie internetowej www.gliwice.eu w dziale "Gliwicki Budżet Obywatelski". liczba odsłon strony: 14 823 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP