Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Nagrody i wyróżnienia dla Miasta Gliwice 

język migowywydruk do pliku pdf

2019

 • Czwarte miejsce w ogólnopolskim rankingu zamożności samorządów w kategorii miast na prawach powiatu. Zestawienie przygotował magazyn „Wspólnota”.
 • Trzecie miejsce w rankingu miast przyjaznych kierowcom wśród miast powyżej 300 tys. mieszkańców. Zestawienie sporządziły serwisy internetowe Oponeo i Yanosik.
 • Trzecie miejsce w rankingu Perły Samorządu dla Ryszarda Reszkego, skarbnika Gliwic, wśród miast na prawach powiatu powyżej 120 tys. mieszkańców
 • Dziesiąte miejsce dla Gliwic w rankingu Perły Samorządu wśród gmin miejskich powyżej 100 tys. mieszkańców
 • Dziewiąte miejsce dla Gliwic w rankingu Aktywizacja Sportowa Dzieci i Młodzieży wśród gmin miejskich powyżej 100 tys. mieszkańców
 • Tytuł „samorząd przyjazny klubom piłkarskim” przyznany przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” w oparciu o wskaźniki oparte na udziale środków przekazanych klubom piłkarskim w wydatkach gmin ogółem i dotychczasowe wyniki sportowe
 • Dwa 5. miejsca w rankingu Polish Cities of The Future 2019/20 – w kategorii średnich miast pod względem 1. potencjału ekonomicznego i 2. przyjazności dla biznesu.

2018

 • Wyróżnienie za aktywizację sportową dzieci i młodzieży w rankingu „Dziennika Gazety Prawnej”
 • Pierwsze miejsce w Rankingu Samorządów Najdynamiczniej Zwiększających Liczbę Osób Pracujących w latach 2003–2017 przygotowanym w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego
 • Dziewiąte miejsce w rankingu samorządów dziennika „Rzeczpospolita” w kategorii miast na prawach powiatu
 • Pierwsze miejsce w rankingu podsumowującym wydatki inwestycyjne finansowane ze środków UE w latach 2014–2017, ogłoszonym przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”, w kategorii miast na prawach powiatu
 • Tytuł jednego z najlepszych rozwiązań samorządowych w Polsce dla gliwickiego inteligentnego systemu zarządzania ruchem w raporcie „Bank dobrych praktyk samorządowych” sporządzonym przez Warsaw Enterprise Institute
 • Nagroda im. Jerzego Regulskiego za projekt Dzielnicy Akademickiej
 • Pierwsze miejsce w rankingu Liderzy Inwestycji 2015–2017, ogłoszonym przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”, w kategorii miast na prawach powiatu
 • Czwarte miejsce w rankingu najzamożniejszych miast magazynu „Wspólnota”

2017

 • W 13. edycji Rankingu Samorządów dziennika "Rzeczpospolita", Gliwice zdobyły tytuł najbardziej Innowacyjnego Samorządu wśród miast na prawach powiatu, zajęły również 7. pozycję w rankingu ogólnym.

  Tytuł Innowacyjnego Samorządu otrzymały te gminy, które w najlepszy sposób odpowiadają na wyzwania gospodarki opartej o wiedzę, świadczą coraz więcej e-usług, zapewniają szkołom sprzęt IT, a uczniom i mieszkańcom dostęp do szerokopasmowego Internetu. W rankingu innowacyjność to jednak nie tylko cyfrowa rewolucja, ale także umiejętność rozwiązywania problemów w niekonwencjonalny, innowacyjny sposób.

 • Miasto Gliwice zajęło I miejsce w Rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”, podsumowującym wydatki inwestycyjne samorządów w latach 2014–2016
 • Marszałek województwa śląskiego raz jeszcze nagrodził Gliwice za triumf w ogólnopolskiej i regionalnej odsłonie ubiegłorocznego rankingu zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego.Docenił również najwyższą w województwie dynamikę liczby osób pracujących.Dyplomy uznania marszałka zostały wręczone 26 września w Szczyrku poczas seminarium dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego, organizowanego przez śląski Urząd Marszałkowski oraz Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH). W imieniu prezydenta Gliwic odebrał je sekretarz miasta Andrzej Karasiński.
 • W V edycji plebiscytu Perły Samorządu 2017 Gliwice znalazły się na 4. miejscu w kategorii miast powyżej 100 tys. mieszkańców, rganizatorem plebiscytu jest Dziennik Gazeta Prawna, a partnerem merytorycznym rankingu – Deloitte.
 • Gliwice "Gminą na 5!".  „Gmina na 5” to cykliczne badanie naukowe prowadzone przez Instytut Przedsiębiorstwa w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pod lupę bierze się w nim 655 gmin z całej Polski, analizując ich gotowość do obsługi elektronicznej inwestorów i przedsiębiorców.
 • Dawny żydowski dom przedpogrzebowy przy ul. Poniatowskiego został wyróżniony w prestiżowym konkursie Zadbany Zabytek. Do konkursu zgłoszono 94 obiekty, z czego do końcowego etapu zakwalifikowano 17 zabytków. Decyzją Ministerstwa Kultury i Generalnego Konserwatora Zabytków, organizatorów konkursu Zadbany Zabytek, Dom Pamięci Żydów Górnośląskich został wybrany jedną z najlepszych adaptacji obiektu zabytkowego. To ważne wyróżnienie trafiło do Miasta Gliwice za właściwe użytkowanie i ochronę tego miejsca.
 • Gliwice zajęły I  miejsce w  zestawieniu potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej powiatów województwa śląskiego. Dostały najwyższą klasę (A) we wszystkich pięciu branych pod uwagę kategoriach (gospodarka narodowa, przemysł, handel i naprawy, zakwaterowanie i    gastronomia, a także działalność profesjonalna, naukowa i techniczna).  Raport „Atrakcyjność Inwestycyjna Regionów 2016” powstał na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA.

2016

 • W konkursie na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego 2016 Dom Pamięci Żydów Górnośląskich w Gliwicach okazał się zwycięzcą w kategorii zrewitalizowany obiekt użyteczności publicznej. Miasto Gliwice zostało docenione za "uratowanie obiektu będącego świadkiem historii Śląska, za jego wzorcową renowację i stworzenie miejsca aktywności kulturalnej i edukacyjnej oraz za ambitne plany wykorzystania go na cele muzealne".
 • Miasto Gliwice zostały wyróżnione w konkursie Samorząd Równych Szans organizowanym przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego. Jury doceniło projekt Biblioteki Szeroko Otwartej, koordynowany przez MBP.
 • Gliwice po raz kolejny znalazły się na czele rankingu zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego.  Przedmiotem oceny były m.in. inwestycje, liczba firm i osób pracujących, dochody gminy, poziom wykształcenia mieszkańców oraz skala migracji ludności. Wyniki tegorocznej edycji rankingu, opracowanego przez zespół ekspertów pod przewodnictwem  prof. Eugeniusz Sobczaka z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, zostały zaprezentowane w poniedziałek, 14 listopada, podczas konferencji zorganizowanej w Sejmie przez  Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej oraz Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.
 • Gliwice zostały docenione za uratowanie zabytku będącego świadkiem historii Śląska, jego wzorcową renowację i stworzenie miejsca aktywności kulturalnej i edukacyjnej oraz za ambitne plany wykorzystania go na cele muzealne. Dom Pamięci Żydów Górnośląskich to, zdaniem jury  konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2016, najlepiej zrewitalizowany obiekt użyteczności publicznej na Śląsku.
 • I miejsce dla Miasta Gliwice przyznało Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota. Nasze miasto okazało się bezkonkurencyjne w zestawieniu miast na prawach powiatu w kategorii „wydatki inwestycyjne samorządów”.
 • Miasto Gliwice zajęło II miejsce w rankingu miast na prawach powiatu tygodnika „Wprost”. Głównymi kryteriami zestawienia były: przyjazność dla mieszkańców, otwartość na biznes oraz racjonalne gospodarowanie finansami. Gliwice dobrze wypadły też w rankingach cząstkowych tygodnika. Zajęły czwarte miejsce w zestawieniu „Miasto dla Biznesu” (7,18 punktów) oraz wysokie - drugie miejsce - w rankingu „Kondycja Finansowa”. Znalazły się również w pierwszej piątce „Najmniej zadłużonych miast” w Polsce.
 • Miasto Gliwice zajęło III miejsce w Rankingu Samorządów dziennika Rzeczpospolita, w kategorii miast na prawach powiatu.
 • Miasto Gliwice zajęło III miejsce w rankingu zamożności samorządów przygotowanym przez pismo "Wspólnota", w kategorii miasta na prawach powiatu.
 • „Perły Samorządu 2016” to ranking, w którym ocenie poddano polskie gminy i ich włodarzy – prezydentów, burmistrzów i wójtów. Miasto Gliwice zajęło drugie miejsce zajęły także Gliwice w rankingu, którego organizatorami są Dziennik Gazeta Prawna i Deloitte Consulting S.A.

2015

 • Gliwice zostały uhonorowane Srebrnym Laurem na 25-lecie Związku Miast Polskich (ZMP), za bycie liderem zarządzania, mądre i odpowiedzialne gospodarowanie przestrzenią, konsekwentną proinwestycyjną politykę, nowoczesną infrastrukturę techniczną.
 • W raporcie Diagnoza Społeczna 2015  Gliwice zajęły 6. miejsce (w porównaniu z rokiem ubiegłym awansowaliśmy o 20 pozycji!) w kategorii jakości życia oraz 10. pod względem zadowolenia mieszkańców. Z zestawienia wynika, że poziom życia w Gliwicach jest najwyższy ze wszystkich przebadanych śląskich miast.
 • Gliwice zajęły 3. miejsce wśród miast od 150 do 300 tys. mieszkańców w rankingu miesięcznika  Forbes i Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej. Coroczny ranking miast atrakcyjnych dla biznesu bada wskaźnik przyrostu liczby firm w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Ranking  wyłania miasta o przyjaznej atmosferze biznesowej, umiejętnie zarządzane, łączące biznes z nauką i skutecznie wykorzystujące swoje atuty.
 • Miasto Gliwice znalazło się na pierwszym miejscu w rankingu najdynamiczniej  rozwijających się samorządów w latach 2003-2014 zorganizowanym przez Sejm RP, Politechnikę Warszawską i Fundację Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska.
 • Miasto Gliwice zajęło pierwsze miejsce, w kategorii miast na prawach powiatu, w  XIII Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego Politechniki Warszawskiej.
 • Miasto Gliwice zajęło II miejsce w kategorii miasta na prawach powiatu w rankingu pisma "Wspólnota", podsumowującym wydatki samorządów na infrastrukturę techniczną w 2014 roku.
 • Modernizacja ul. Akademickiej oraz terenów przyległych, czyli publicznej strefy pieszej, została wyróżniona specjalną nagrodą Ministra Infrastruktury i Rozwoju w 19. edycji konkursu „Modernizacja roku 2014”. Inwestycję miasto Gliwice realizowało i finansowało wspólnie z Politechniką Śląską, a wykonywało ją Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów. Objęła przebudowę rejonu stanowiącego „serce” kampusu uczelni i sprawiła, że miejsce to stało się bardzo przyjazne dla młodzieży akademickiej, ale także dla wszystkich gliwiczan spacerujących po okolicy.  Specjalną nagrodę ministerialną wręczono w trakcie gali, która odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. Statuetkę z rąk Pawła Orłowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, odebrał Grzegorz Wieczorek, p.o. dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.
 • Gliwice znalazły się na 5. miejscu w rankingu pisma "Wspólnota" Najbogatsze Samorządy 2014 (w kategorii miast na prawach powiatu). Rankingi "Wspólnoty" to opracowywane przez prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego zestawienia wszystkich samorządów analizowane na podstawie obiektywnych danych z GUS.
 • Gliwice zajęły szóste miejsce w grupie 58 miast na prawach powiatu w XI Rankingu Samorządów 2015 przygotowanego przez dziennik „Rzeczpospolita”. Gliwie są jedynym miastem, które otrzymało dwa dyplomy. Zajęliśmy też pierwsze miejsce w rankingu samorządów najlepiej wykorzystujących fundusze unijne wśród miast na prawach powiatu.
 •   Gliwice zajęły drugie miejsce w generalnym zestawieniu wszystkich średnich miast Polski (między 100 tys. a 250 tys. mieszkańców)w rankingu międzynarodowego ośrodka badawczego z grupy Financial Times.  Polish Cities of the Future 2015/2016” to pierwszy ranking fDi Intelligence (ośrodka inwestycji zagranicznych prestiżowego brytyjskiego dziennika ekonomicznego Financial Times) zajmujący się wyłącznie polskimi miastami. Listę finalistów stworzono przy użyciu specjalistycznych narzędzi online fDi Markets i fDi Benchmark. Eksperci porównali kilkadziesiąt czynników w 50 lokalizacjach w pięciu kategoriach: potencjał gospodarczy, przyjazność dla biznesu, kapitał ludzki i jakość życia, efektywność i opłacalność oraz łączność. Osobną kategorią była strategia przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Wszystkie miasta objęte rankingiem zostały sklasyfikowane według liczby ludności. Łącznie 11 ośrodków zostało sklasyfikowanych w kategorii „dużych” (powyżej 250 tys. mieszkańców), 16 miast – wśród nich Gliwice – w kategorii „średnich” (o liczbie mieszkańców między 100 tys. a 250 tys.), a 23 miejscowości (poniżej 100 tys. mieszkańców) w kategorii „małych”.     Gliwice zajęły drugie miejsce w generalnym zestawieniu średnich miast Polski. Uplasowały się jednocześnie na 10. pozycji wśród wszystkich 50. przeanalizowanych lokalizacji zakwalifikowanych do rankingu przez ekspertów fDi. Na wysokie noty złożyły się wyniki w trzech kategoriach: miasto przyjazne dla biznesu (1. miejsce wśród średnich miast i 8. miejsce wśród wszystkich miast w Polsce), kapitał ludzki i jakość życia oraz potencjał ekonomiczny (dwukrotnie 5. miejsce wśród średnich miast).

2014
 • Projekt ,,Każdy inny a wszyscy tacy sami” realizowany w Przedszkolu Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 w Gliwicach zdobył I nagrodę w konkursie "Śląski Samorząd Równych Szans 2014". Więcej informacji pod tym linkiem.
 • Miasto Gliwice zostało wyróżnione w ogólnopolskim konkursie na najlepsze praktyki samorządów na rzecz osób niepełnosprawnych „Samorząd Równych Szans 2014”. Uznanie organizatora konkursu - Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego - zdobył  projekt ,,Każdy inny a wszyscy tacy sami” realizowany w Przedszkolu Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 w Gliwicach.
 • Centrum Nowych Technologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach zostało wyróżnione w konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego, w kategorii obiekt użyteczności publicznej. Więcej informacji oraz opis inwestycji na stronie:www.slaskie.pl/npp
 • Gliwice mądrze gospodarują przestrzenią, dzięki temu miasto dobrze się rozwija – uznali organizatorzy I Ogólnopolskiego Konkursu Miast „Lider zrównoważonego gospodarowania przestrzenią”.
  Konkurs zorganizował po raz pierwszy Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa (instytut badawczy działający w strukturach Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, zajmujący się problematyką planowania przestrzennego) wspólnie ze Związkiem Miast Polskich, skupiającym ponad 300 miejskich samorządów. Więcej informacji na te temat pod tym linkiem.
 • Gliwice zajęły 4. miejsce w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego "Wspólnota” podsumowującym wydatki samorządów na infrastrukturę techniczną w latach 2011 - 2013. Uzyskały najlepszy wynik w woj. śląskim! Więcej informacji na ten temat: pod tym linkiem
 • Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej przyznała Miastu Gliwice tytuł „Samorządu Przyjaznego Szkole Rozwijającej Uczenie Się Uczniów”. To forma podziękowania za wspieranie placówek oświatowych, które podnoszą jakość swojej pracy i efektywność nauczania.
 • Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach zdobył tytuł Lider ITS w kategorii Najlepsze wdrożenie przez samorządy i instytucje. Po raz kolejny został doceniony system detekcji, wdrożony w Gliwicach w 2013 roku.
 • Gliwice to „Gmina przyjazna seniorom”. Taki certyfikat przyznano naszemu miastu podczas III Kongresu Obywatel Senior.Kongres odbył się w maju na terenie Parku Śląskiego w Chorzowie pod honorowym patronatem pary prezydenckiej Anny i Bronisława Komorowskich oraz prof. Ireny Lipowicz, Rzecznika Praw Obywatelskich. Certyfikat przyznają na okres jednego roku członkowie Koalicji na Rzecz Gmin Przyjaznych Seniorom. Tworzą ją: organizatorzy kongresu, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Polskie Towarzystwo Gerontologiczne i Stowarzyszenie Gerontologów  Społecznych.
 • Gliwickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji otrzymało certyfikat „Przedsiębiorstwo przyszłości” oraz specjalne wyróżnienie „Gold Prize”. Certyfikaty „Przedsiębiorstwo przyszłości” przyznawane są w ramach Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Firm i Innych Jednostek Organizacyjnych Prowadzących Działalność Gospodarczą. Otrzymują je przedsiębiorstwa przestrzegające wysokich standardów w zarządzaniu informacją i wiedzą.

2013
 • Miasto Gliwice otrzymało list gratulacyjny z Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego za podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych. W ten sposób doceniono pod koniec roku Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, które przystąpiło do konkursu „Samorząd Równych Szans 2013”.
  Projekt, którym tym razem pochwaliło się prężnie działające Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, dotyczył „Udostępnienia oferty kulturalnej organizacji pozarządowych osobom niepełnosprawnym ruchowo”.
 • Projekt "Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap I." otrzymał Nagrodę Innowacyjności w Transporcie 2013. Tym samym Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, SSM Sp. z o.o. otrzymały tytuły Ambasadorów Innowacyjności.
 • W Rankingu Gmin Zrównoważonego Rozwoju, opracowanego Zespół Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej Gliwice otrzymały wyróżnienie jako miasto, które osiągnęło największą dynamikę wzrostu liczby osób pracujących na 1000 mieszkańców w latach 2003 – 2012.
 • Centralna Oczyszczalnia Ścieków (COŚ) została nagrodzona ogólnopolskim złotym medalem QI Najwyższa Jakość w kategorii: usługa.
 • Zaadaptowany na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach budynek przy ul. Płowieckiej, obecnie siedziba jednostki oraz Centrum Sterowania Ruchem, został nagrodzony w konkursie „Modernizacja Roku 2012”. Inwestycję wyróżniono za „nowoczesne rozwiązania, poprawiające zarówno bezpieczeństwo ruchu ulicznego w Gliwicach, jak i jakość korzystania z usług urzędu”.
 • Realizowany przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych projekt „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego” znalazł się w wyjątkowej piątce zwycięzców REVES Excellence Award 2013 – konkursu na najlepsze partnerstwa między administracją publiczną a ekonomią społeczną.
 • Projekt „Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap I”, realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich i Śląską Sieć Metropolitalną, został nagrodzony w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2013, za „usprawnienie zarządzania ruchem na terenie miasta”.

2012
 • Miasto Gliwice zdobyło wyróżnienie "Samorządowy Lider Edukacji" podczas II edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej, organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.
 • Projekt „Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap I”, realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich i Śląską Sieć Metropolitalną, został nagrodzony Złotą Statuetką w kategorii Technika i Technologia podczas I Forum Innowacji Transportowych. Projekt ten uhonorowano również Nagrodą Specjalną Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce za „innowacyjny projekt transportowy promujący współpracę i założenia polityki transportowej oraz strategię wzrostu Europa 2020”.
 • Gliwice zdobyły pierwsze miejsce w rankingu tygodnika Newsweek "Miasta przyjazne dla biznesu" (pobierz plik)

2011
 • Strona internetowa Gliwice.eu została laureatem Plebiscytu "Dobra Strona Turystyki" w kategorii Serwis Regionalny.
 • Prestiżowy tytuł w kategorii „rewitalizacje obszarów urbanistycznych” za  modernizację ul. Wieczorka i jej skrzyżowania z ulicami Dolnych i Górnych Wałów przyznano gliwickiemu Przedsiębiorstwu Remontów Ulic i Mostów (wykonawca) oraz Zarządowi Dróg Miejskich w Gliwicach (inwestor).

2010
 • Miasto Gliwice zdobyło pierwsze miejsce w konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2010. Zagospodarowany teren przy Radiostacji Gliwickiej zwyciężył w kategorii „Urbanistyka”. Jurorzy przyznali również honorowe wyróżnienia. Jedno z nich – w kategorii „Architektura” – otrzymała kryta pływalnia „Olimpijczyk”.

2009
 • Miasto Gliwice zajęło I miejsce (ex equo z Poznaniem) w zestawieniu "Innowacyjny Samorząd" opracowanego w ramach Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej 2009

2008
 • 24 paźdźernika 2008 Miasto Gliwice otrzymało tytuł "Solidnego Ekopartnera" Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
 • Miasto Gliwice w 2008 roku zajęło VII miejsce w Rankingu Inwestycyjnym Samorządów w kategorii miasta na prawach powiatu. Ranking przeprowadziło Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”
 • Miasto Gliwice w 2008 roku zajęło III miejsce w Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej w dziedzinie innowacji w kategorii miast na prawach powiatu

2006
 • Miasto Gliwice w listopadzie 2006 roku uzyskało tytuł "Lidera Czystszej Produkcji za rok 2005” nadany przez Stowarzyszenie "Polski Ruch Czystszej Produkcji”. Wyróżnienie to przyznawane jest jednostkom organizacyjnym jako dowód uznania dla osiągnięć i dokonań w dziedzinie Czystszej Produkcji.
 • Miasto Gliwice w listopadzie 2006 roku uzyskało VIII miejsce w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” - „Sukces kadencji 2002-2006” w kategorii miasta na prawach powiatu.
 • Miasto Gliwice w 2006 roku otrzymało wyróżnienie w konkursie „Firma na medal” w kategorii: Inwestor obiektów sportowych i rekreacyjnych”. Wyróżnienie przyznano za „inicjatywę przebudowy i modernizacji sztucznego lodowiska „Tafla” w Gliwicach oraz za działalność na rzecz rozwoju nowoczesnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie miasta Gliwice, a tym samym na rzecz rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i społeczeństwa lokalnego”. Organizatorem konkursu jest Polski Klub Infrastruktury Sportowej.

2004
 • Miasto Gliwice w 2004 roku zajmuje II miejsce w "Złotej dwunastce miast" w uznaniu za inwestycje i rozwój lokalny w latach 2001-2003. Dyplom przyznany przez Centrum Badań Regionalnych i dziennik "Rzeczpospolita"
 • Godło promocyjne "Śląski Oskar 2004" nadane 14 stycznia 2005 roku Miastu Gliwice - "status godnego tego, co na Śląsku najlepsze i co dla Śląska najlepsze", przez Kapitułę Godła Promocyjnego Śląski Oskar.

2002
 • Tytuł „Mecenas Polskiej Ekologii” przyznany w 2002 roku dla miasta Gliwice przez Jury Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” organizowanego pod honorowym patronatem Prezydenta RP.

2001
 • Tytuł „Gmina przyjazna środowisku” przyznany miastu Gliwice w 2001 roku przez Prezydenta RP, Aleksandra Kwaśniewskiego, na podstawie decyzji Jury II Edycji.

2000
 • Wyróżnienie dla miasta Gliwice w konkursie „Edukacja Samorządowa 2000” przyznane w 2001 roku przez Fundację Edukacyjną „Wszechnica dla gmin”, Uniwersytet Warszawski oraz Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego.

1999
 • Tytuł „Gmina przyjazna środowisku” nadany w 1999 roku przez Prezydenta RP, Aleksandra Kwaśniewskiego, na podstawie decyzji Rady Programowej Polsko - Austriacko-Niemieckiej Konferencji Ekologicznej EKO-TECH.
 • Wyróżnienie dla miasta Gliwice w konkursie „Na najlepsze rozwiązanie ograniczające niską emisję” przyznane w 1999 przez PPU ENERGO-INWEST i Fundację SILESIA.


 liczba odsłon strony: 27 657 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP