Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Komisje Rady Miasta oraz terminy posiedzeń (kadencja 2010-2014) 

język migowywydruk do pliku pdf

Uwaga!
Strona przedstawia informacje o komisjach Rady Miasta kadencji 2010-2014. Kliknięcie tej informacji spowoduje przekierowanie na stronę z informacjami dotyczącymi komisji Rady Miasta kadencji 2014-2018.par  Podstawy prawne
                                                                                                                                                                                       

 • Uchwała Nr II/10/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i stałych Komisji Rady Miejskiej w Gliwicach, ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych.
 • Uchwała Nr IV/37/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie powołania Komisji Doraźnej ds. opracowania propozycji zmian w Statucie Miasta Gliwice oraz w Statutach Osiedli
 • Uchwała Nr VII/91/2011 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr II/10/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i stałych Komisji Rady Miejskiej w Gliwicach, ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych
 • Uchwała Nr VI/75/2011 z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/10/2010 z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i stałych Komisji Rady Miejskiej w Gliwicach, ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych
 • Uchwała Nr VII/89/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/75/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/10/2010 z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i stałych Komisji Rady Miejskiej w Gliwicach, ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych
 • Uchwała Nr II/10/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i stałych Komisji Rady Miejskiej w Gliwicach, ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych - tekst jednolity


Komisje Rady Miasta w Gliwicach (zadania komisji Rady Miasta reguluje Statut Miasta)

 

 1. Komisja Rewizyjna
 2. Komisja Bezpieczeństwa i Praworządności
 3. Komisja Budżetu i Finansów
 4. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
 5. Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 6. Komisja ds. Rodziny i Polityki Społecznej
 7. Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji
 8. Komisja Zdrowia
 9. Komisja Statutowa

                      

 


                          

par  Dostępność do posiedzeń
 

Zgodnie z art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r, obywatel ma  prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.


  liczba odsłon strony: 13 140 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP