Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Karty informacyjne 

zawartość strony w postaci pliku audio język migowywydruk do pliku pdf

Karty informacyjne -> Wydział Kultury i Promocji Miasta


Dotacje dla klubów sportowych na wsparcie rozwoju sportu


1. Co powinienem wiedzieć?


Dotację celową na przedsięwzięcie z zakresu sportu może otrzymać klub sportowy, w tym klub działający w formie spółki prawa handlowego, posiadający siedzibę oraz prowadzący działalność na terenie miasta Gliwice, niedziałający w celu osiągnięcia zysku.

Szczegółowe dane dotyczące:
 • rodzaju zadania, które może otrzymać wsparcie finansowe,
 • terminu składania wniosków (termin składania wniosków nie może być krótszy niż 14 dni od daty opublikowania ogłoszenia o naborze wniosków na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach),
 • terminów i warunków realizacji zadania,
 • zasad przyznawania dotacji,
 • rodzajów kosztów, które mogą być sfinansowane z udzielonej dotacji,
 • terminu rozpatrzenia wniosków,
 • każdorazowo określane są zarządzeniem prezydenta miasta w sprawie ogłoszenia naboru wniosków.

Nabór wniosków może być ogłaszany w miarę potrzeb i możliwości finansowych miasta Gliwice.

Ogłoszenia publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach w dziale -> Organizacje pozarządowe (w punkcie "Konkursy i dotacje").
Wniosek należy wypełnić czytelnie, wypełniając wszystkie rubryki i podpisany przez upoważnione osoby złożyć wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.


2. Kto może załatwić sprawę?


Osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania organizacji lub podmiotu uprawnionego do otrzymania dotacji.


3. Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?


Termin składania wniosków oraz przewidywany termin ich rozpatrzenia podawany jest w ogłoszeniu o naborze wniosków.


4. Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?


 1. Wniosek o dotację na wsparcie rozwoju sportu


 2. - poprawnie wypełniony formularz wniosku wraz z wymaganymi załącznikami5. Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?


Bez opłat.


6. Jak krok po kroku załatwić sprawę?Krok 1

Dokładnie przeczytać ogłoszenie o naborze wniosków.Krok 2

Skompletować wszystkie wymagane dokumenty.Krok 3

Wypełnić czytelnie wniosek.Krok 4

Komplet dokumentów złożyć w Biurze Obsługi Interesantów, sekretariacie Wydziału Kultury i Promocji Miasta lub wysłać pocztą.Krok 5

Informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku przekazywana jest wnioskodawcy w formie pisemnej. Lista przedsięwzięć, które otrzymały dofinansowanie zamieszczana jest w Biuletynie Informacji Publicznej.7. Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?


Na miejscu w Urzędzie Miejskim w Gliwicach w Wydziale Kultury i Promocji Miasta – Referat Sportu, II piętro, pokój 256 lub telefonicznie pod numerem 32-239-12-11.
Mail: kp@um.gliwice.pl8. Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?


Wniosek można przesłać pocztą – należy pamiętać o dokładnym i czytelnym wypełnieniu wniosku oraz dołączeniu wszystkich wymaganych załączników.


9. Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?


 1. Art. 27 ust. 2 oraz art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (DZ.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.),
 2. Uchwała Nr V/55/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie wsparcia rozwoju sportu poprzez wsparcie finansowe klubów sportowych.


10. Skargi i wnioski


Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.
Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.11. Tryb odwoławczy


Tryb odwoławczy nie występuje.

Numer karty: KP.1.2/U


 liczba odsłon strony: 6 363 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP