Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Zasady Programu Rodzina 3 + 

język migowywydruk do pliku pdf
KOMUNIKAT - Przedłużenie ważności kart Rodzina 3+
W celu przedłużenia ważności kart Rodzina 3+ na kolejne lata należy złożyć wniosek o przedłużenie karty Rodzina 3+ w Biurze Obsługi Interesantów UM Gliwice wraz z dokumentami:
- dowód osobisty Wnioskodawcy (oryginał do wglądu),
- zaświadczenie lub legitymacja albo inny dokument potwierdzający kontynuowanie nauki w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia.

 
karta dużej rodziny 3+ odzwierciedlenie             karta dużej rodziny 3+ odzwierciedlenie rewers

Program "RODZINA 3+" to propozycja dla rodzin wielodzietnych, które  mogą  korzystać ze zniżek cenowych w wybranych obiektach sportowych i kulturalnych na terenie miasta. Wystarczy do tego specjalna karta, którą można bezpłatnie wyrobić w Urzędzie Miejskim. Udział w programie nie zależy od dochodu rodziny.

Projekt jest realizowany od dnia 1 stycznia 2013 r.

Kto może być uczestnikiem programu?
 • Członkowie rodzin wielodzietnych mieszkający wspólnie w Gliwicach – rodzice (lub rodzic) i inni opiekunowie (lub opiekun), którzy mają na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18. roku życia lub do 25. roku życia – jeżeli dziecko uczy się albo studiuje.
 • W programie może uczestniczyć każda rodzina wielodzietna niezależnie od osiąganego dochodu.
Co dla nich przygotowano?
 • Posiadacze kart "Rodzina 3+" mogą korzystać z ulg i zniżek w różnych obiektach na terenie miasta.
 • Wszystkie miejsca, w których można korzystać z ulg są oznaczone naklejkami z logo „Rodzina 3+”. Szczegółowy wykaz jest dostępny na stronie www.gliwice.eu i jest na bieżąco aktualizowany.
Urząd Miejski zaprasza także do udziału w programie prywatnych przedsiębiorców, np. kina, sale zabaw dla dzieci, kluby fitness, punkty usługowe,  księgarnie, którzy chcą wesprzeć wielodzietne rodziny.

Jak przystąpić do programu?

Krok 1 – Wypełnienie wniosku
Formularz można wydrukować ze strony internetowej www.gliwice.eu lub pobrać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego.
Do wypełnionego wniosku należy dołączyć do wglądu:
1. dokumentów tożsamości ze zdjęciem – w przypadku rodziców lub opiekunów;
2. aktualnych legitymacji szkolnych – w przypadku dzieci szkolnych w wieku do 18 lat;
3. zaświadczeń, legitymacji albo innych dokumentów potwierdzających kontynuowanie nauki – w przypadku dzieci powyżej 18. roku życia;
4. postanowień sądu (np. o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej, o ustanowieniu opiekuna prawnego) – w przypadku opiekunów.
5. w przypadku cudzoziemców – dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Krok 2 – Złożenie wniosku
Wypełniony wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, na stanowisku Konsultanta ds. Osób Niepełnosprawnych w Biurze Obsługi Interesantów, na parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21.

Krok 3 – Odbiór karty
Karta przysługuje bezpłatnie każdemu członkowi rodziny wielodzietnej po pozytywnej weryfikacji wniosku (w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku). Kartę może odebrać każdy pełnoletni członek rodziny wykazany we wniosku. Karta wydawana jest na okres 3 lat lub do momentu posiadania uprawnień do korzystania z programu.

Dodatkowe informacje
 • Karta ważna jest tylko z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem, potwierdzającym tożsamość osoby uprawnionej.
 • Dzieci nieposiadające jeszcze własnego dokumentu mogą korzystać z ulg na podstawie własnej karty wraz z dokumentem tożsamości rodzica lub opiekuna.
 • O każdej zmianie sytuacji rodzinnej członkowie rodziny wielodzietnej korzystający z programu „Rodzina 3+” są zobowiązani powiadomić Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM.
 • W przypadku utraty lub uszkodzenia karty „Rodzina 3+” osoba uprawniona zobowiązana jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie (w formie pisemnej) Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM wraz z prośbą o wydanie bezpłatnego duplikatu karty. Za wydanie kolejnego duplikatu będzie pobierana opłata w wysokości 20 zł. Wpłatę z tytułu opłaty za wydanie drugiego i każdego kolejnego duplikatu karty Rodzina 3+ należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Gliwice lub w kasie Urzędu. Potwierdzenie wniesienia opłaty należy dołączyć do  wniosku o wydanie duplikatu karty. NUMER KONTA 03 1050 1230 1000 0022 7694 9514.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach (tel.: 32/239-12-59, faks: 32/239-12-31, e-mail: zd@um.gliwice.pl).


Wniosek o wydanie/przedłużenie/wydanie duplikatu karty „Rodzina 3+” 

Wniosek przystąpienia firmy do programu 

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia w Gliwicach programu „Rodzina 3+” (tekst ujendolicony)


PARTNERZY PROGRAMU


Podsumowanie realizacji Programu w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.:
 • Liczba przyjętych wniosków (rodzin): 618.
 • Liczba wydanych kart (osób w programie): 3133, w tym 2011 dzieci.
 • W Programie udział wzięło: 13 podmiotów miejskich oraz 16 instytucji/prywatnych przedsiębiorców.
Podsumowanie realizacji Programu w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.:
 • Liczba rodzin (przyjętych wniosków): 272.
 • Liczba przyznanych kart (osób w programie): 1361, w tym 844 dzieci.
 • Liczba podmiotów udzielających zniżki: 44 (14 obiektów miejskich oraz 30 instytucji/prywatnych przedsiębiorców), w tym: w 2014 roku 15 nowych podmiotów.

Podsumowanie realizacji Programu w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.:

 • Liczba rodzin (przyjętych wniosków): 263.
 • Liczba przyznanych kart (osób w programie): 1306, w tym 838 dzieci.
 • Liczba podmiotów udzielających zniżki: 61 (14 obiektów miejskich oraz 47 instytucji/prywatnych przedsiębiorców, w tym 17 nowych podmiotów, które dołączyły do programu w 2015 roku).

Podsumowanie realizacji Programu w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.:

 • Liczba rodzin (przyjętych wniosków): 197.
 • Liczba przyznanych kart (osób w programie): 966, w tym 660 dzieci.
 • Liczba podmiotów udzielających zniżki: 71 (14 obiektów miejskich oraz 57 instytucji/prywatnych przedsiębiorców, w tym 10 nowych podmiotów, które dołączyły do programu w 2016 roku).

Podsumowanie realizacji Programu w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.:

 • Liczba rodzin (przyjętych wniosków): 212.
 • Liczba przyznanych kart (osób w programie): 935, w tym 606 dzieci.
 • Liczba podmiotów udzielających zniżki: 80 (14 obiektów miejskich oraz 66 instytucji/prywatnych przedsiębiorców, w tym 9 nowych podmiotów, które dołączyły do programu w 2017 roku).

Podsumowanie realizacji Programu w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.:

 • Liczba rodzin (przyjętych wniosków): 211 .
 • Liczba przyznanych kart (osób w programie): 936, w tym 591 dzieci.
 • Liczba podmiotów udzielających zniżki: 89 (14 obiektów miejskich oraz 75 instytucji/prywatnych przedsiębiorców, w tym 9 nowych podmiotów, które dołączyły do programu w 2018 roku).


logo

 

 

  

 

KARTA DUŻEJ RODZINY

 

 

 

 


  liczba odsłon strony: 37 649 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP